ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΟΜΟΝΟΙΑΣ: Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΑΠΑΡΙΘΜΕΙ 286.852 ΜΕΛΗ! ~ Βορειοηπειρωτικά

Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΟΜΟΝΟΙΑΣ: Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΑΠΑΡΙΘΜΕΙ 286.852 ΜΕΛΗ!


Με ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα 11/12/2013, η οργάνωση της Ελληνικής Μειονότητας ΟΜΟΝΟΙΑ, έδωσε στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα της ανεξάρτητης απογραφής που διενήργησε για τον προσδιορισμό του πραγματικού αριθμού των μελών της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας της Αλβανίας. Υπενθυμίζουμε ότι η ιστορική οργάνωση των Ελλήνων αποφάσισε να προχωρήσει σε αυτόνομη απογραφή μετά την άρνηση της Αλβανικής πολιτείας να διενεργήσει μια ελεύθερη απογραφή βάσει αυτοπροσδιορισμού των πολιτών, ενώ ταυτόχρονα έβαλε μια σειρά από περιορισμούς που επί της ουσίας ποινικοποιούσαν την εθνικό και θρησκευτικό αυτοπροσδιορισμό.

Η ανακοίνωση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ αναφέρει:

Δελτίο Τύπου

Επί των αποτελεσμάτων της απογραφής των μελών της Εθνικής Ελληνικής Κοινότητας.

Μετά την απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, περί μη συμμετοχής των μελών της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας στην Απογραφή του Οκτωβρίου 2011, λόγω των πολλών νομικών και πρακτικών προβλημάτων, το όργανο αυτό έλαβε την απόφαση να πραγματοποιήσει μόνο του την απογραφή των μελών του οπουδήποτε και αν αυτά βρίσκονται.

Τα συνολικά αποτελέσματα που προέκυψαν από την διαδικασία αυτή, εκφράζουν το αριθμητικό μέγεθος αλλά και συνάμα την γεωγραφική κατανομή της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας.

Έχουν συμπληρωθεί 286.852 ατομικά έντυπα (απογραφής), εκ των οποίων 30% ή 86.000 σε ηλεκτρονική μορφή. Η διανομή και επιμέλεια στην συμπλήρωση και στη συλλογή των εντύπων, έγινε σε εθελοντική βάση από τα παραρτήματα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ που λειτουργούν σε όλους τους νομούς της χώρας, ελαχιστοποιώντας το κόστος διεξαγωγής της διαδικασίας. Οι εκτιμήσεις των εμπειρογνώμων που πραγματοποίησαν τη διαδικασίας δείχνουν ότι στην απογραφή έλαβε μέρος ποσοστό 85% της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας.

Από την αρχική επεξεργασία, προκύπτει ότι το 50% των μελών της Εθνικής Ελληνικής Κοινότητας έχει σχεδόν μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα, αλλά εν τω μεταξύ διατηρεί άριστη επαφή με την γενέτειρα καθώς άνω του 70% από αυτούς επισκέπτονται περισσότερες από τρεις φορές τον χρόνο τους τόπους καταγωγής τους.

Στα παραρτήματα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στην περιφέρεια Αυλώνας έχουν συμπληρωθεί 85.841 ατομικά έντυπα, στο παράρτημα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στην περιφέρεια Αργυροκάστρου έχουν συμπληρωθεί 51.067 ατομικά έντυπα, στο παράρτημα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στην περιφέρεια Κορυτσάς έχουν συμπληρωθεί 32.298 ατομικά έντυπα, ενώ το υπόλοιπο μέρος των εντύπων συγκεντρώθηκε στην Ελλάδα, σε διάφορες χώρες της Ε.Ε., ΗΠΑ κλπ.
Τονίζουμε ότι στη διαδικασία αυτή συμπεριλήφθηκε βεβαίως και η παλαιά διασπορά.

Όσον αφορά ένα άλλο βασικό στοιχείο της ταυτότητας της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, δηλαδή το θρήσκευμα, προκύπτει ότι πάνω από το 90% ή 259.000 άτομα, έχον απαντήσει ότι είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι.

Κατά τη διαδικασία για τη δήλωση της μητρικής γλώσσας το 65% ή 186.454 άτομα, δήλωσαν ως μητρική γλώσσα την Ελληνική, στο υπόλοιπο μέρος επικρατούν τα Βλάχικα με παράλληλη γνώση της Ελληνικής και της Αλβανικής.

Ταυτόχρονα η διαδικασία, έφερε επίσης στο φως ένα δημογραφικό στοιχείο που σχετίζεται με την κατοικία των Ελληνικών πληθυσμών, το 60% ζει σε χωριά και το 40% σε διάφορες πόλεις.

Τα αποτελέσματα της απογραφής των μελών της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας στην Αλβανία, η οποία έγινε από την ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ, θα αποτελέσει οδηγό για την εσωτερική της λειτουργία και την επεξεργασίας των θέσεών της.

Κλείνοντας θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους εμπειρογνώμονες που συμμετείχαν και τα μέλη της κοινότητας που ανταποκρίθηκαν στη διαδικασία αυτή.

Εκ του γραφείου τύπου και επικοινωνίας

(Σημ. το κείμενο είναι ελεύθερη μετάφραση του Αλβανικού κειμένου που μας εστάλη)