Το προεκλογικό πρόγραμμα της Ομόνοιας-ΚΕΑΔ ~ Βορειοηπειρωτικά

Πέμπτη 20 Ιουνίου 2013

Το προεκλογικό πρόγραμμα της Ομόνοιας-ΚΕΑΔ

- Βασικοί άξονες πολιτικού προγράμματος της Ομόνοιας-ΚΕΑΔ

Προστασία των αυτονόητων δικαιωμάτων


• Ευρεία επίσημη χρήση της γλώσσας σε όλες τις βαθμίδες της αυτοδιοίκησης και των κρατικών μέσων μαζικής ενημέρωσης κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

• Αίσθημα ασφάλειας με τη δημιουργία δομών και πρόσληψη μειονοτικών δημοσίων λειτουργών σε αστυνομία/δικαιοσύνη με υποχρεωτική παρουσία στις περιοχές και σε ζητήματά μας.

• Πρόταση για οριστική επίλυση των περιουσιακών θεμάτων και νέο μοντέλο χρήσης της μη καλλιεργήσιμης γης με ειδικούς όρους προστασίας για τις μειονοτικές περιοχές.

• Αναβάθμιση όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης με την καθιέρωση ολοήμερων σχολείων ηλεκτρονικά διασυνδεδεμένων με το Ελληνικό Σχολικό Δίκτυο, με παράλληλη στήριξη του Ελληνικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου.
Ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης του τόπου με μελέτες που στην πλειοψηφία τους έχουν εκπονηθεί και κατατεθεί στην ΕΕ

• Δημιουργία Περιφερειακής Αναπτυξιακής Εταιρίας για την προσέλκυση και διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων (υποδομές, αγροτική ανάπτυξη, νεανική επιχειρηματικότητα, κ.α.), στελέχωσή της με νέους επιστήμονες με πλήρη διαφάνεια.

• Ολοκληρωμένο σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης με έμφαση σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού (παραδοσιακοί οικισμοί, πολιτιστικός, αθλητικός, κυνηγητικός, θρησκευτικός, κ.α.) με ήδη έτοιμες μελέτες για κάθε περιοχή.

• Διάσωση και ανάδειξη της μοναδικής πολιτιστικής κληρονομιάς με χρηματοδότηση της δημιουργίας δικτύου θεματικών μουσείων σε συνέργεια με δράσεις προσέλκυσης τουριστών.

• Στήριξη επενδύσεων σε βιοτεχνικές μονάδες με προτεραιότητα εξαγωγικούς και παραδοσιακούς κλάδους.

• Στήριξη κοινωνικών επιχειρήσεων και συνεταιρισμών γυναικών με έμφαση στην γαστρονομία, τα παραδοσιακά προϊόντα, κτλ.

• Χρηματοδότηση με Ευρωπαϊκούς Πόρους προγραμμάτων ενεργούς γήρανσης και στήριξης για τους παππούδες μας όπως «Βοήθεια στο σπίτι», «Τηλεφροντίδα», κ.α.

• Ήπιες φιλικές προς το περιβάλλον επενδύσεις παραγωγής ενέργειας με όρους βέλτιστης ανταποδοτικότητας προς την τοπική κοινωνία.