Στελέχη της Αλβανικής Αστυνομίας εκπαιδεύτηκαν στην Ελλάδα σε θέματα εγκληματολογικών ερευνών ~ Βορειοηπειρωτικά

Σάββατο 27 Απριλίου 2013

Στελέχη της Αλβανικής Αστυνομίας εκπαιδεύτηκαν στην Ελλάδα σε θέματα εγκληματολογικών ερευνών


- Η εκπαίδευσή τους υλοποιήθηκε με μέριμνα της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, στα εργαστήρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας

Ολοκληρώθηκαν εκπαιδευτικά σεμινάρια σε σαράντα εννιά (49) στελέχη της Αλβανικής Αστυνομίας, σε θέματα εγκληματολογικών ερευνών που υλοποιήθηκαν με μέριμνα της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας,