Εγκατάσταση αγρομετεωρολογικού δικτύου σε Φλώρινα και Αργυρόκαστρο ~ Βορειοηπειρωτικά

Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2012

Εγκατάσταση αγρομετεωρολογικού δικτύου σε Φλώρινα και Αργυρόκαστρο

Αντιπροσωπεία του Τμήματος Φυτικής παραγωγής του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας πραγματοποίησε επίσκεψη στην Αλβανία το διήμερο 26 και 27 Οκτωβρίου, για συνεργασία με την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Αργυροκάστρου.
Η επίσκεψη έγινε στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «AGROMETEOROLOGY» που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας-Αλβανίας 2007-2013 και χρηματοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 25% από Εθνικούς πόρους. Στόχος του έργου είναι η εγκατάσταση Αγρομετεωρολογικού δικτύου στις περιοχές Φλώρινας και Αργυροκάστρου για την υποστήριξη των καλλιεργειών των δυο περιοχών.
Το δίκτυο θα έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης των τοπικών εδαφοκλιματικών παραμέτρων, που επηρεάζουν την ανάπτυξη των καλλιεργειών και θα παρέχει στους αγρότες πληροφόρηση και οδηγίες για την ενδεδειγμένη αντιμετώπιση φυτοπαθολογικών προβλημάτων. Διαχειριστής των δικτύων και για τις δυο περιοχές θα είναι το Τμήμα Φυτικής Παραγωγής του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας το οποίο και θα στηρίξει επιστημονικά το έργο. Στα αναμενόμενα οφέλη για τους αγρότες των δυο περιοχών συγκαταλέγονται :
-ο περιορισμός της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην κατάλληλη χρονική στιγμή ώστε η χρήση τους να είναι αποτελεσματική.
-ο περιορισμός της έκθεσης των καλλιεργητών σε φυτοφάρμακα με την αλόγιστη και άσκοπη χρήση τους.
-η βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων, χωρίς υπολείμματα φυτοφαρμάκων και με μειωμένο κόστος φυτοπροστασίας
-η προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων των δυο περιοχών
-η ανάπτυξη της διασυνοριακής συνεργασίας επ ωφελεία και των δύο πλευρών.