Ότι τι; ~ Βορειοηπειρωτικά

Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2014

Ότι τι;


Το Κόμμα Ένωσης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εκφράζει την εκτίμησή του για την έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χώρα μας και την ίδια στιγμή, επίσης, τη δέσμευσή της να συμβάλλει στη λειτουργία μιας κοινής προσπάθειας για τον ολοκληρωμένο εξευρωπαϊσμό της κάθε πτυχής της ζωής της χώρας.


Δίνοντας έμφαση στο σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα γενικά και, πιο συγκεκριμένα, για τα δικαιώματα των εθνικών μειονοτήτων, το ΚΕΑΔ βρίσκει ανεπαρκή το όραμα και ελλιπή το αποτέλεσμα των κυβερνητικών πολιτικών του Ράμa.


Με λύπη συμπεραίνουμε ότι κατά το τελευταίο έτος έχουν γίνει βήματα προς τα πίσω, όπως στην περίπτωση της εδαφικής-διοικητικής μεταρρύθμισης, της πολιτικής εκπροσώπησης των μειονοτήτων, η γενική εφαρμογή των δεσμεύσεων της χώρας μας, στο πλαίσιο των διεθνών συμβάσεων όπου είμαστε μέλη.


Η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης νομοθεσίας σχετικά με τα δικαιώματα των μειονοτήτων παραμένει μια πρόκληση για την οποία χτυπούν οι καμπάνες από όλες τις κατευθύνσεις , αλλά η κυβέρνηση κάνει τον κουφό και ενημερώνει τους συνεργάτες για τη δημιουργία ανύπαρκτων ομάδων εργασίας.


Είναι η στιγμή της τροποποίησης της πολιτικής για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ειδικά για τα δικαιώματα των εθνικών μειονοτήτων. Όχι στα συνθήματα και τη δημαγωγία που είναι πια ξεπερασμένα από το χρόνο, αλλά ναι στις νοοτροπίες, τις πολιτικές και τις πρακτικές βάσει των ευρωπαϊκών προτύπων.


Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας


e-mail: pbdnj.zyraeshtypit@gmail.com