Τι λέει η έκθεση του State Department για τις θρησκευτικές ελευθερίες στην Αλβανία ~ Βορειοηπειρωτικά

Παρασκευή 24 Μαΐου 2013

Τι λέει η έκθεση του State Department για τις θρησκευτικές ελευθερίες στην Αλβανία


Τη Δευτέρα (20 Μάη) δόθηκε στη δημοσιότητα η ετήσια Έκθεση της Αμερικανικής Κυβέρνησης για τις Θρησκευτικές Ελευθερίες (State Department: International Religious Freedom Report).

Υπάρχει και αναφορά στα ζητήματα αυτά στην Αλβανία που παρουσιάζει ενδιαφέρον και για μας. Στο κεφάλαιο για τη θρησκευτική διαστρωμάτωση ή δημογραφία όπως τυπικά αναφέρεται στην Έκθεση υπάρχει σημείωση για την Απογραφή του 2011. Έμμεσα οι συντάκτες του κειμένου, που αποτελεί θέση του Αμερικανικού Υπουργείου των Εξωτερικών αμφισβητεί τη διαδικασία απογραφής σε ότι αφορά στην καταγραφή του θρησκεύματος, καθώς αναφέρει ότι: «… είναι δύσκολο να υπολογιστεί το μέγεθος των θρησκευτικών ομάδων καθώς γύρω στο 20% του πληθυσμού αρνήθηκε να απαντήσει στην μη αναγκαστική ερώτηση του ερωτηματολογίου για το θρήσκευμα…».

Η θέση γίνεται ακόμη πιο ξεκάθαρη σε άλλο σημείο του Κειμένου, όπου αναλύεται η κυβερνητική πρακτική και πολιτική σε σχέση με τις θρησκευτικές κοινότητες και το σεβασμό της ελευθερίας πίστεως. Στο σημείο αυτός της Έκθεσης γίνεται αναφορά στην ευθεία αμφισβήτηση από πλευράς της Ορθοδόξου Εκκλησίας των αποτελεσμάτων της Απογραφής λόγω της λάθος πρακτικής που ακολουθήθηκε και της σκανδαλώδους αμέλειας απ’ τους εκτελούντες τη διαδικασία για τη συλλογή του στοιχείου του θρησκεύματος. Η Έκθεση αναφέρεται επίσης στο ζήτημα της παραβίασης της αρχής του αυτοπροσδιορισμού σε ότι αφορά στο θρήσκευμα και την εθνικότητα, κάνοντας μάλιστα ένα βήμα μπροστά σε σχέση με άλλες εκθέσεις που αναφέρονται στην Απογραφή 2011, από διεθνείς οργανισμούς.