Η τελευταία ανεκπλήρωτη επιθυμία του Αρχηγού Σπύρου Σπυρομήλιου! ~ Βορειοηπειρωτικά

Τρίτη 2 Απριλίου 2013

Η τελευταία ανεκπλήρωτη επιθυμία του Αρχηγού Σπύρου Σπυρομήλιου!

Έρευνα Θεόδωρος Κ. Δράκος 

Στίς 19 Μαΐου τοῦ 1930 ὁ θρυλικός Σπυρομήλιος πέρασε στην ἀθανασία! Ὁ φλογερός αὐτός πατριώτης,ὁ « Ἀθάλης Μπούας» τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνος, ὁ ἣρωας τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ, ὁ συνταγματάρχης Χωροφυλακῆς, ὁ βουλευτής, πέθανε στήν Ἀθήνα μακριά ἀπό τήν ἀγαπημένη του Χειμάρρα τήν ὁποία δέν μπόρεσε νά δεῖ ἐλεύθερη, Ἑλληνική! Τήν ἂλλη μέρα στήν κηδεία, ἡ ὁποία ἒγινε στόν Μητροπολιτικό Ναό, παρευρέθη σύσσωμη ἡ πολιτική ἡγεσία μέ ἐπικεφαλῆς τόν πρωθυπουργό Ἐλευθέριο Βενιζέλο καί πλῆθος κόσμου. Ἡ κυβέρνηση μέσω τοῦ ὑπουργοῦ Βύρωνος Καραπαναγιώτη ἀπέστειλε τηλεγραφικές ὁδηγίες στόν Ἓλληνα πρέσβη στα Τίρανα καί προέβη σε ἀνάλογο διάβημα στόν ἐν Ἀθῆναις Ἀλβανό ἐπιτετραμμένο, πρός ἐκπλήρωσιν τῆς τελευταίας ἐπιθυμίας τοῦ ἐκλιπόντος. Στήν διαθήκη πού ἂφησε ὁ Σπυρομήλιος στους οἰκείους του εἶχε ζητήσει νά ταφεῖ στην Χειμάρρα. Ἡ σωρός του θα μεταφερόταν μέ πλοῖο τοῦ πολεμικοῦ Ναυτικοῦ, ὃμως οἱ Ἀλβανοί φοβούμενοι καί νεκρόν τόν ἡρωϊκό ἀρχηγό ἀρνήθηκαν τόν ἐνταφιασμό στη γενέτειρά του.