Η καταδίκη του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού το 1994-1995 δια μέσω της δίκης των «5» της Ομόνοιας ~ Βορειοηπειρωτικά

Σάββατο 6 Απριλίου 2013

Η καταδίκη του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού το 1994-1995 δια μέσω της δίκης των «5» της Ομόνοιας


Του Κώστα Κυριακού

Θα αναφερθούμε στα γεγονότα που έλαβαν χώρα στην Αλβανία την περίοδο μετά την πτώση της δικτατορίας Χότζια - Αλία. Αυτήν την περίοδο περισσότερο από ποτέ τα ανθρώπινα δικαιώματα, προσφέρθηκαν για εκμετάλλευση από τους ισχυρούς του κόσμου. Όλοι τα προασπίζονται και καταγγέλλουν την παραβίασή τους και αν χρειαστεί και παρεμβαίνουν εφόσον βέβαια δεν θίγονται τα συμφέροντά τους. Παρεμβαίνουν όχι για την επίλυση του προβλήματος αλλά για να επιβάλλουν η δική τους τάξη πραγμάτων.

Οι Βορειοηπειρώτες δεν μπορούν τον σεβασμό των Αξιών και τα ανθρώπινα δικαιώματα, μετά και από την μεγάλη δοκιμασία της περιόδου 1994-95, να εμπιστεύονται στην κάθε μορφής εξουσίας που τις πιο πολλές φορές τα αντιμετωπίζει καθ’ υπαγόρευση.