Το Ι.Β.Ε. τιμά την απελευθέρωση και την Αυτονομία Βορ. Ηπείρου ~ Βορειοηπειρωτικά

Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2013

Το Ι.Β.Ε. τιμά την απελευθέρωση και την Αυτονομία Βορ. Ηπείρου

• Τα 100 χρόνια από την Απελευθέρωση της πόλης των Ιωαννίνων και της Ηπείρου και την Αυτονομία της Βορείου Ηπείρου (17-2-1914) θα τιμήσει στην καθιερωμένη ετήσια εκδήλωσή του το Ίδρυμα Βορειοηπειρωτικών Ερευνών.
Η εκδήλωση θα γίνει την Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου και ώρα 6:30 μ.μ. στα
γραφεία του Ι.Β.Ε. (Κουγκίου 1Α, 6ος όροφος). Θα μιλήσει ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ξενοφών Κοντούρης με θέμα «Ηπειρωτική εποποιΐα 1908 – 1916» και θα ακολουθήσει το κόψιμο της πίτας για το 2013.

Πρωινός Λόγος