Επερώτηση Δήμα για το θέμα που έχει προκύψει με την κατάργηση λεωφορειακών γραμμών που συνδέουν την Αθήνα με πόλεις τις Β. Ηπείρου ~ Βορειοηπειρωτικά

Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2013

Επερώτηση Δήμα για το θέμα που έχει προκύψει με την κατάργηση λεωφορειακών γραμμών που συνδέουν την Αθήνα με πόλεις τις Β. Ηπείρου

Ευχάριστη έκπληξη η έντονη βουλευτική δράση των τελευταίων ημερών από τον κ. Δήμα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΑΣΟΚ ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΘΕΜΑ: Γραμμή λεωφορείων Αθήνα -Χειμάρρα (Βόρεια Ήπειρος)
Τις τελευταίες μέρες γίνομαι αποδέκτης διαμαρτυριών από Βορειοηπειρώτες και ειδικά από την κοινότητα των Χειμαρριωτών που ζουν και εργάζονται στην Αθήνα, ότι στις προτάσεις σας προς το Αλβανικό Υπουργείο Μεταφορών, σχετικές με τα τακτικά δρομολόγια λεωφορείων μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, δεν συμπεριλαμβάνονται τα δρομολόγια που συνδέουν την Αθήνα με τη Χειμάρρα, καθώς και με άλλες πόλεις της Βορείου Ηπείρου.

Ενώ στις προτάσεις σας λαμβάνεται πρόνοια για τη λεωφορειακή σύνδεση της Αθήνας με τις μεγάλες πόλεις της Αλβανίας που προφανώς εξυπηρετεί τους Αλβανούς, εξαιρούνται από αυτές η Χειμάρρα και άλλες πόλεις της Βορείου Ηπείρου, τη στιγμή που οι καταγόμενοι από τη Χειμάρρα που ζουν και εργάζονται στην Αθήνα, ξεπερνούν τους δεκαπέντε χιλιάδες. Με αυτόν τον τρόπο πλήττεται οικονομικά και ηθικά μεγάλος αριθμός συμπατριωτών μας, οι οποίοι μετά την κατάργηση των σχετικών λεωφορειογραμμών είναι αναγκασμένοι να περιορίσουν την τακτική επικοινωνία και μεταφορά τους στην πατρίδα τους.

Με δεδομένη τη σημασία της παρουσίας του ελληνικού στοιχείου στη Βόρεια Ήπειρο και τον τεράστιο αγώνα που καθημερινά δίνει για την αποτροπή του ξεριζωμού του από την εν λόγω περιοχή,

ΕΡΩΤΑΤΑΙΟ κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α) Ποιοι λόγοι δικαιολογούν την εξαίρεση των δρομολογίων των λεωφορείων που συνδέουν την Αθήνα με τη Χειμάρρα και άλλες πόλεις της Βορείου Ηπείρου από τις προτάσεις σας προς το Αλβανικό Υπουργείο Μεταφορών για την οδική σύνδεση Ελλάδας και Αλβανίας;

Β) Αν σε περίπτωση αποδειχθεί ότι η ανωτέρω αναφερόμενη εξαίρεση εδράζεται σε λόγους ήσσονος σημασίας ως προς το εθνικό μας συμφέρον ή ότι έχει επέλθει εκ παραδρομής, θα ληφθεί μέριμνα να αρθεί η εξαίρεση ή να καλυφθεί με άλλον τρόπο το κενό συγκοινωνίας μεταξύ Αθήνας και της Βορείου Ηπείρου και να προστατευθεί το πληττόμενο εθνικό μας συμφέρον;

Αθήνα, 31.01.2013
Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ