Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών σε Αλβανία, Αίγυπτο και Γερμανία ~ Βορειοηπειρωτικά

Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2013

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών σε Αλβανία, Αίγυπτο και Γερμανία

Με απόφαση του υπουργείου Παιδείας κυρώνεται ο τελικός πίνακας επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών για απόσπαση στις εκπαιδευτικές μονάδες της Αιγύπτου, Γερμανίας (Σ.Γ. Ντύσελντορφ, Σ.Γ. Μονάχου) και Αλβανίας (και συγκεκριμένα για την πόλη των Τιράνων).

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: «Κύρωση τελικού πίνακα επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών για απόσπαση στις εκπαιδευτικές μονάδες της Αιγύπτου, Γερμανίας (Σ.Γ. Ντύσελντορφ, Σ.Γ. Μονάχου) και Αλβανίας».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Κυρώνουμε τον επισυναπτόμενο στην απόφαση αυτή τελικό πίνακα, που καταρτίστηκε με την αρ. 11/25-1-2013 Πράξη της «Επιτροπής Επιλογής εκπαιδευτικών για απόσπαση στο Εξωτερικό κατά το σχολικό έτος 2012-2013» και περιλαμβάνει τους εκπαιδευτικούς που είναι υποψήφιοι, σύμφωνα με τη συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για απόσπαση στις εκπαιδευτικές μονάδες της Αιγύπτου, Γερμανίας (Σ.Γ. Ντύσελντορφ, Σ.Γ. Μονάχου) και Αλβανίας, για το σχολικό έτος 2012-2013, κατά τον τύπο απόσπασης (με ή χωρίς το ειδικό επιμίσθιο), κ ατά χώρα, γλώσσα, και κλάδο.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
3. Γραφείο κ. Ειδικής Γραμματέως Π.Ο.Δ.Ε
4. Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε. – Τμήμα Β΄ (2)
ΑΔΑ: ΒΕΥΣ9-ΞΤΗ

 Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση σε pdf