Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ) αλλάζει προεδρείο ~ Βορειοηπειρωτικά

Κυριακή, 13 Ιανουαρίου 2013

Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ) αλλάζει προεδρείο

Το προεδρείο του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ) που εκλέχθηκε το Δεκέμβριο του 2006 στην ΣΤ΄ Παγκόσμια Συνέλευση στη Θεσσαλονίκη σταμάτησε να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ομογένεια στις 31 Δεκεμβρίου του 2012. Στα έξι αυτά χρόνια, η αρμόδια πολιτική ηγεσία άλλαξε τρεις φορές, ενώ υπήρξαν διαστήματα κενού, όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Θεόδωρος Σπυρόπουλος, συντονιστής της περιφέρειας ΣΑΕ Ηνωμένων Πολιτειών.
Το κύριο θέμα διεκδίκησης του Προεδρείου της οργάνωσης, όπως αναφέρει ο κ. Σπυρόπουλος, ήταν η αλλαγή του υφιστάμενου Ν.3480/2006 «Οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες του ΣΑΕ και άλλες διατάξεις».Στην ανακοίνωσή του ο κ. Σπυρόπουλος προβαίνει σε ανάλυση του νέου Σχεδίου Νόμου του ΣΑΕ, και αναφέρεται στα κύρια πλεονεκτήματά του, με πρώτα την οικονομική ανεξαρτησία και αυτοδυναμία, την πολιτική ανεξαρτησία και τη δυνατότητα για εκπροσώπηση όλων των ενδιαφερομένων ομογενών, ως φυσικά πρόσωπα, αλλά και οι πάσης φύσεως συλλογικής μορφής φορείς του απανταχού Ελληνισμού. Ο νέος νόμος, τονίζει, “ενδυναμώνει, ουσιαστικά, τους Έλληνες του Εξωτερικού, καθώς πλέον είναι υπεύθυνοι οι ίδιοι για την αυτοοργάνωσή τους”.
Κάνοντας τον απαιτούμενο απολογισμό ο Θεόδωρος Σπυρόπουλος , τονίζει ότι “από το 2010 το ΣΑΕ κατέστη ουσιαστικά ανενεργό, όχι μόνον για οικονομικούς λόγους, αλλά και λόγω της αλλεπάλληλης αναβολής της σύγκλησης των προβλεπόμενων από το Νόμο Περιφερειακών και Τακτικών Συνελεύσεων”

ΑΝΑ-ΜΠΑ