Σύμφωνα με στοιχεία της ελληνικής πρεσβείας στα Τίρανα: Η Ελλάδα ο πιο σημαντικός επενδυτής στην Αλβανία ~ Βορειοηπειρωτικά

Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2013

Σύμφωνα με στοιχεία της ελληνικής πρεσβείας στα Τίρανα: Η Ελλάδα ο πιο σημαντικός επενδυτής στην Αλβανία

Μπορεί η Ελλάδα να πλήττεται από την οικονομική κρίση, όμως αυτό δεν την εμποδίζει να παραμένει ένας από τους πιο σημαντικούς επενδυτές στην Αλβανία.

Συγκεκριμένα όσον αφορά τις άμεσες ξένες επενδύσεις/stock (σώρευση όλων των ετών), η χώρα μας βρίσκεται στην πρώτη θέση, ενώ 26% έως και 28% από τους ξένους επενδυτές προέρχεται από την Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία του γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) της ελληνικής πρεσβείας στα Τίρανα.

Οι ελληνικές επενδύσεις στην Αλβανία αφορούν κυρίως τον τραπεζικό τομέα, τις τηλεπικοινωνίες, τις υπηρεσίες υγείας, τα καύσιμα, τις κατασκευές, την πληροφορική, τη παραγωγή και εμπορία δομικών υλικών, τις νομικές, λογιστικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, τον κλάδο τροφίμων, την κλωστοϋφαντουργία και την υποδηματοποίία.

Από τα στατιστικά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Αλβανίας προκύπτει πως το 2008 και το 2009 σημειώθηκε μείωση της τάξεως του 10% και 3,3% αντίστοιχα των ελληνικών άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) στην Αλβανία, σε σχέση με τα αμέσως προηγούμενα έτη. Μάλιστα, το 2009, το μερίδιο των ελληνικών ΑΞΕ στη βαλκανική αυτή χώρα διαμορφώθηκε στο 30,05% και η αξία τους ήταν 671 εκ. ευρώ.

Το 2010, η τάση αυτή αντιστράφηκε και οι ελληνικές ΑΞΕ στην Αλβανία σημείωσαν αύξηση 7,9%, σε σχέση με το 2009, χωρίς ωστόσο να φθάσουν στο επίπεδο του 2007. Το 2010, το μερίδιο των ελληνικών άμεσων ξένων επενδύσεων διαμορφώθηκε στο 27,42% επί του συνόλου των ΑΞΕ. Το μερίδιο των ελληνικών ΑΞΕ επί του συνόλου των ΑΞΕ στην Αλβανία βαίνει μειούμενο τα τελευταία έτη και από 42,48% το 2007, διαμορφώθηκε σε 27,42% το 2010. Η μείωση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των συνολικών ΑΞΕ στην Αλβανία, οι οποίες το 2010 ήταν αυξημένες κατά περίπου 45% σε σύγκριση με το 2007.

Το μερίδιο χωρών στις άμεσες ξένες επενδύσεις-stock, όπως η Ιταλία, η Αυστρία και ο Καναδάς αυξήθηκε από το 2007 μέχρι και το 2010. Η Ιταλία είχε μερίδιο 11,74%% στις ΑΞΕ το 2007, 15,59% το 2008, 15,67% το 2009 και 15,19% το 2010. Η Αυστρία με μερίδιο 8,10% το 2007, «σκαρφάλωσε» στο 9,12% το 2008, στο 9,49% το 2009 και στο 13,71% το 2010. Ο Καναδάς που είχε μερίδιο μόλις 0,06% το 2007 έφθασε στο 10,61% το 2010, σύμφωνα, πάντα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Αλβανίας.