Ιθαγένεια: Ο Συνήγορος του Πολίτη καλεί τις υπηρεσίες να μην εφαρμόσουν την εγκύκλιο ~ Βορειοηπειρωτικά

Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2012

Ιθαγένεια: Ο Συνήγορος του Πολίτη καλεί τις υπηρεσίες να μην εφαρμόσουν την εγκύκλιο


ΚΑΛΕΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

«Κόκκινη κάρτα» για την ιθαγένεια από τον Συνήγορο του Πολίτη

Τη νομιμότητα της παραγγελίας του υπουργείου Εσωτερικών προς τις αποκεντρωμένες διοικήσεις και τους δήμους να αναστείλουν τη διαδικασία απονομής ιθαγένειας αμφισβητεί ο Συνήγορος του Πολίτη και καλεί τους εμπλεκόμενους να μην την εφαρμόσουν.

Ο Συνήγορος ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες ότι «οφείλουν να εφαρμόζουν τον ισχύοντα νόμο περί ιθαγένειας μέχρι αυτός να τροποποιηθεί ή να αντικατασταθεί από άλλη ρύθμιση», αγνοώντας την εγκύκλιο. Μάλιστα, προειδοποιεί ότι «κάθε απόκλιση θα ήταν παράνομη ή και αξιόποινη, ενώ τυχόν εγκύκλιος δεν απαλλάσσει από την ευθύνη».
Μέτρα
Ο Συνήγορος του Πολίτη καλεί και το υπουργείο να λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ώστε, αφού πρώτα δημοσιευτεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, να προσαρμόσει εάν χρειαστεί τη διαδικασία απονομής ιθαγένειας. Υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι και η νέα ρύθμιση «πρέπει να σέβεται τα δικαιώματα όσων έχουν ήδη υπαχθεί στις διατάξεις και να μεριμνά για την προστασία των ανήλικων παιδιών αλλοδαπών που δεν έχουν γνωρίσει άλλη χώρα εκτός της Ελλάδας».
Οπως τονίζεται στην ανακοίνωση, «για τα παιδιά αυτά, ο νομοθέτης προέβλεψε (και μάλιστα με σημαντική καθυστέρηση, σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές έννομες τάξεις) μια συγκεκριμένη διέξοδο, όπως αυτή αποτυπώθηκε στον νόμο 3838/2010.
Τυχόν μετάβαση σε οποιοδήποτε νέο καθεστώς δεν πρέπει να ωθήσει στο περιθώριο, ως νομικά μετέωρους, χιλιάδες ευάλωτους, λόγω ηλικίας, κατοίκους της χώρας μας, αλλά πρέπει να συνδυασθεί με ταυτόχρονη θέσπιση εναλλακτικών ρυθμίσεων».

ΕΘΝΟΣ