Υπάρχει Άγιος Βασίλης ~ Βορειοηπειρωτικά

Κυριακή, 30 Δεκεμβρίου 2012

Υπάρχει Άγιος Βασίλης

Ο υπουργός εργασίας της Αλβανίας Σπύρος Ξέρας, μοιράζει δώρα στα παιδιά του μεσαίου σχολίου Δερβιτάνης, γενέτηράς του.