Σπάνια βιβλία της Ζωσιμαίας διαβάζονται μόνο με ένα… κλικ! ~ Βορειοηπειρωτικά

Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012

Σπάνια βιβλία της Ζωσιμαίας διαβάζονται μόνο με ένα… κλικ!

Στο σχετικό πρόγραμμα και η Βιβλιοθήκη Κόνιτσας

• Συνολικά 1.916.649 σελίδες, οι οποίες αντιστοιχούν σε 4.271 βιβλία, 255 περιοδικά δημοσιεύματα και 2 χάρτες από τις συλλογές της Ζωσιμαίας Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης των Ιωαννίνων και 77 βιβλία από τη Βιβλιοθήκη Κόνιτσας μπορούν να βλέπουν οι ενδιαφερόμενοι χρήστες  του  ίντερνετ με ένα μόνο… κλίκ από τον υπολογιστή τους!
Πρόκειται για την υλοποίηση της εφαρμογής του προγράμματος της Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013, η οποία προβλέπει την ψηφιοποίηση μεγάλου μέρους των «θησαυρών» που έχουν οι 46 δημόσιες βιβλιοθήκες του Υπουργείου Παιδείας, στις οποίες ανήκει και η Ζωσιμαία Βιβλιοθήκη, η οποία διαθέτει μια από τις πλουσιότερες συλλογές της χώρας σε παλαιότυπα και σπάνια τεκμήρια. Το μεγαλύτερο μέρος του υλικού αυτού είναι ήδη καταλογογραφημένο (στο βιβλιοθηκονομικό πρόγραμμα ΑΒΕΚΤ 5.6), ενώ συνεχίζεται η αναδρομική καταλογογράφηση.

Τα κριτήρια…
Αρχικώς από την βιβλιοθήκη των Ιωαννίνων επελέγησαν 3 εκ. σελίδες (!) προς ψηφιοποίηση. Τα κριτήρια για την επιλογή του υλικού αφορούσαν τη μοναδικότητα και τη σπανιότητα των βιβλίων, το πόσο ευπαθή ήταν, το εάν έχουν ιδιαίτερη πληροφοριακή αξία στην τοπική κοινωνία και ιδιαίτερη εκπαιδευτική, ερευνητική και πληροφοριακή χρησιμότητα κ.α. Το παλαιότερο βιβλίο που ψηφιοποιήθηκε ήταν του Στέφανου Βυζάντιου Περί Πόλεων (De Urbibus), έκδοση Βενετίας από τον Αλδο Μανούτιο (1η έκδοση και σπανιότατη).

Ελεύθερα…
Όπως αναφέρει σε χθεσινή ανακοίνωσή της η Ζωσιμαία Βιβλιοθήκη, με την ψηφιοποίηση, «ο χρήστης, μέσω του διαδικτύου ή των ηλεκτρονικών υπολογιστών του Δημόσιου Κέντρου Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης μας, μπορεί ελεύθερα και χωρίς κωδικούς να έχει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των βιβλίων, σε ψηφιοποιημένη μορφή, τόσο της δικής μας βιβλιοθήκης, όσο και των υπολοίπων Δημοσίων Βιβλιοθηκών της χώρας».
Να σημειωθεί, ότι το ψηφιοποιημένο υλικό είναι διαθέσιμο από την «πύλη» του Υπουργείου Παιδείας http://publiclibs.ypepth.gr/, ενώ επίκειται η σύνδεση της ψηφιακής αυτής βάσης με την Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Europeana, την ψηφιακή βιβλιοθήκη για την επιστήμη και τον πολιτισμό της Ευρώπης.
***
Να σημειωθεί, ότι η ψηφιοποίηση του υλικού των Δημοσίων Βιβλιοθηκών έχει ως στόχο τη δημιουργία ψηφιακής υποδομής, αξιοποιώντας το πολιτιστικό απόθεμα των Δημοσίων Βιβλιοθηκών της χώρας.
Ψηφιοποιήθηκαν συνολικά 16.200.000 σελίδες, που αντιστοιχούν σε 41.444 τίτλους βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικών, χαρτών, εγγράφων, χειρογράφων. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα έργα ψηφιοποίησης στη χώρα μας, με προϋπολογισμό 5.600.000 ευρώ και συγχρηματοδότηση κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο και 20% από εθνικούς πόρους.

Πρωινός Λόγος