Έκθεση στρατηγικής διεύρυνσης της ΕΕ για το 2012 ~ Βορειοηπειρωτικά

Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2012

Έκθεση στρατηγικής διεύρυνσης της ΕΕ για το 2012

European Comission Press

Δημοσιεύθηκε η έκθεση του 2012 για τη στρατηγική διεύρυνσης της ΕΕ, με εκτίμηση της προόδου που πραγματοποίησαν η Κροατία, η Ισλανδία, η Τουρκία, η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η Αλβανία, η Βοσνία και Ερζεγοβίνη, το Μαυροβούνιο, η Σερβία, και το Κοσσυφοπέδιο, όσον αφορά την προσχώρησή τους στην ΕΕ.

Η ΕΕ και τα 27 κράτη μέλη της διατηρούν τη δέσμευσή τους για περαιτέρω διεύρυνση της ΕΕ, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την ειρήνη, την ασφάλεια, την ευημερία και τη διεθνή επιρροή της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Η έκθεση του 2012 για τη στρατηγική διεύρυνσης, η οποία αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια, την Ισλανδία και την Τουρκία, αξιολογεί την πρόοδο και επισημαίνει τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να κάνουν αυτές οι χώρες για να προσχωρήσουν στην ΕΕ.

Η ετήσια διαδικασία παρακολούθησης διασφαλίζει ότι οι χώρες που επιθυμούν να προσχωρήσουν στην ΕΕ γίνονται δεκτές μόνον εφόσον εκπληρώσουν όλους τους όρους, οι οποίοι έχουν προσδιοριστεί με μεγάλη σαφήνεια.

Οι όροι αυτοί περιλαμβάνουν τη βελτίωση της πολιτικής συμμετοχής, των κανόνων δικαίου, της δημόσιας διοίκησης, της ελευθερίας έκφρασης, της κατάστασης των κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων και της οικονομικής σταθερότητας.

Εφέτος, η Επιτροπή προτείνει επίσης να βοηθήσει τις δυνάμει υποψήφιες χώρες να εκπληρώσουν τους βασικούς όρους προσχώρησης σε αρχικό στάδιο της διαδικασίας προσχώρησης.


Σημερινή κατάσταση

Τον Δεκέμβριο του 2011, η ΕΕ υπέγραψε συνθήκη προσχώρησης με την Κροατία. Η χώρα αυτή αναμένεται να προσχωρήσει στην ΕΕ την 1η Ιουλίου 2013 και προβλέπεται να έχει εκπληρώσει μέχρι τότε και τους υπόλοιπους όρους, όπως έχει συμφωνηθεί.

Η ΕΕ εξακολουθεί να ενισχύει τους δεσμούς της με την Ισλανδία, μεταξύ άλλων, στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής. Οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις προχωρούν με ικανοποιητικό ρυθμό.

Η Τουρκία πρέπει να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες για να εκπληρώσει τα πολιτικά κριτήρια και τις απαιτήσεις όσον αφορά την τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, περιλαμβανομένης της ελευθερίας έκφρασης. Άλλες υποχρεώσεις εξακολουθούν να αποτελούν προτεραιότητα, όπως η βελτίωση των σχέσεων με την Κυπριακή Δημοκρατία.

Η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας αναμένει την απόφαση των κυβερνήσεων της ΕΕ όσον αφορά τη σύσταση της Επιτροπής για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων.

Η Αλβανία θα πρέπει να λάβει το καθεστώς της υποψήφιας για προσχώρηση χώρας μόλις ολοκληρώσει βασικές μεταρρυθμίσεις.

Η Βοσνία και Ερζεγοβίνη έχει πραγματοποιήσει περιορισμένη πρόοδο όσον αφορά την εκπλήρωση των αρχικών προϋποθέσεων της ΕΕ.

Έχουν ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις με το Μαυροβούνιο και η Σερβία έχει τώρα αναγνωριστεί ως υποψήφια χώρα, γεγονός που δείχνει ότι, μόλις γίνουν οι μεταρρυθμίσεις, η ΕΕ θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της.

Οι διαπραγματεύσεις με το Κοσσυφοπέδιο (βάσει του ψηφίσματος 1244/99 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ) για τη σύναψη συμφωνίας εμπορικής και οικονομικής βοήθειας θα μπορούσαν να αρχίσουν μόλις η χώρα εκπληρώσει τις βασικές απαιτήσεις.


Επόμενα βήματα

Οι κυβερνήσεις της ΕΕ θα εξετάσουν τις συστάσεις στη συνεδρίασή τους τον Δεκέμβριο του 2012 και θα λάβουν αποφάσεις όσον αφορά την προοπτική προσχώρησης κάθε μίας χώρας. Στο μεταξύ, η Επιτροπή θα συνεχίσει να βοηθά τις χώρες να κάνουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις.