Ο Πύρρος Δήμας φέρνει το "θέμα Γερασιμίδη" στην Ελληνική βουλή ~ Βορειοηπειρωτικά

Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2012

Ο Πύρρος Δήμας φέρνει το "θέμα Γερασιμίδη" στην Ελληνική βουλή

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: Διορισμός και δεύτερου Αναπληρωτή Συντονιστή Εκπαίδευσης για τη Ομογενειακή Εκπαίδευση της Αλβανίας

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του νόμου 4027/2011 για την επιλογή των Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού προβλέπεται συγκεκριμένη διαδικασία (Συμβούλιο Επιλογής, τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, δημόσια προκήρυξη κλπ). Για τη Ομογενειακή Εκπαίδευση της Αλβανίας, και συγκεκριμένα για τον διορισμό Συντονιστή Εκπαίδευσης στην Ελληνική Πρεσβεία Τιράνων, επιλέχθηκε η εξαιρετική διαδικασία της «αναπλήρωσης» που προβλέπεται μεν στο άρθρο 15 του νόμου 4027/2011, συνδέεται όμως άμεσα με την παραπάνω τακτική διαδικασία επιλογής (επιλαχόντες από πίνακα επιλογής κλπ). Και μόνο όταν αυτή η διαδικασία «αναπλήρωσης» είναι «ανέφικτη» (ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου), διορίζεται Αναπληρωτής Συντονιστής Εκπαίδευσης με απόφαση του Υπουργού ΠΑΙ.Θ. Π. Α. - στην περίπτωση της Ελληνικής Πρεσβείας Τιράνων ο εκπαιδευτικός κ. Γιώργος Χρονόπουλος.

Με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ. 821/1389Γ/93532/ Ζ1 από τις 13.08.2012 Απόφαση του Υπουργού ΠΑΙ.Θ. Π. Α διορίσθηκε ο εκπαιδευτικός κ. Νικόλαος Γερασιμίδης Αναπληρωτής Συντονιστής Εκπαίδευσης στο Προξενείο της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο της Αλβανίας με αρμοδιότητα την περιοχή της Χειμάρρας (και στον οποίο πρέπει να καταβληθούν οι τακτικές αποδοχές του στην Ελλάδα, το ειδικό επιμίσθιο Συντονιστή Εκπαίδευσης Εξωτερικού, οδοιπορικά έξοδα μετάβασης κλπ).

Δεδομένου ότι στην περιοχή αρμοδιότητας του Αναπληρωτή Συντονιστή Εκπαίδευσης στο Ελληνικό Προξενείο Αργυροκάστρου υπάγεται μόνο το ιδιωτικό σχολείο της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας στη Χειμάρρα, το οποίο (ήδη) εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Συντονιστή Εκπαίδευσης της Ελληνικής Πρεσβείας Τιράνων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ
1. Ποιοι λόγοι συντρέχουν και δικαιολογούν την πρόκριση της εξαιρετικής διαδικασίας «αναπλήρωσης» Συντονιστή Εκπαίδευσης στο νευραλγικό τομέα της Ομογενειακής Εκπαίδευσης της Αλβανίας;
2. Ποιοι λόγοι συντρέχουν και δικαιολογούν - σε περίοδο οικονομικής κρίσης, εργασιακής εφεδρείας και μείωσης θέσεων και μισθών στο Δημόσιο- το διορισμό «δύο» Αναπληρωτών Συντονιστών Εκπαίδευσης με «επικαλυπτόμενες αρμοδιότητες» που συνολικά κοστίζουν υπέρογκα ποσά στον Έλληνα φορολογούμενο;
3. Ποιοι λόγοι συντρέχουν και δικαιολογούν - όταν με το νόμο 4027/2011 άρθρο 14 παρ. 8 θεσπίζονται ρητοί περιορισμοί της απόσπασης και της παράτασης της απόσπασης των Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού- την «επαναφορά» του εκπαιδευτικού κ. Νικόλαου Γερασιμίδη σε «παρόμοια» θέση του Ελληνικού Προξενείου Αργυροκάστρου, στην οποία είχε υπηρετήσει κατά το παρελθόν δίχως -κατά κοινή ομολογία- να αποσπάσει «εύφημο μνεία» για τη δράση του από την τοπική κοινωνία;

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ 
ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 


Σημείωση: Στο ερώτημα συνυπογράφει ο Γραμματέας της Κ.Ο. ΠΑ.ΣΟ.Κ. και Βουλευτής Αργολίδας, κ. Γιάννης Μανιάτης.

από: himara.gr/blog/