Εγκρίθηκαν τρεις προτάσεις διασυνοριακής συνεργασίας από την Θεσπρωτία ~ Βορειοηπειρωτικά

Κυριακή, 12 Αυγούστου 2012

Εγκρίθηκαν τρεις προτάσεις διασυνοριακής συνεργασίας από την Θεσπρωτία

H  Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας ως εταίρος και σε συνεργασία με άλλους φορείς κατέθεσε προτάσεις στα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας.
Στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας "Αδριατική 2007-2013" εγκρίθηκαν δύο προτάσεις στις οποίες συμμετέχει ως εταίρος η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, ενώ άλλη μια πρόταση, στην οποία επίσης είναι εταίρος η Π.Ε. Θεσπρωτίας, εγκρίθηκε στο πλαίσιο της 4η  Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος "Χώρος Νοτιοανατολικής Ευρώπης" (South East Europe).  Η πρώτη αφορά Σύστημα πληροφόρησης ταξιδιωτών, η δεύτερη τη βέλτιστη διαχείριση δασών στην περιοχή της Αδριατικής και η τρίτη έχει αναφορά σε «βελτιωμένη προσβασιμότητα στις διασυνοριακές διαβάσεις».  Ο συνολικός τους προϋπολογισμός ανέρχεται σε 491.000 ευρώ.

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ