Στυλιανίδης: Επίσπευση διαδικασιών για απόδοση ιθαγένειας στους ομογενείς ~ Βορειοηπειρωτικά

Κυριακή, 8 Ιουλίου 2012

Στυλιανίδης: Επίσπευση διαδικασιών για απόδοση ιθαγένειας στους ομογενείς

Ο Υπουργός Εσωτερικών Ευριπίδης Στυλιανίδης, σε χθεσινή ομιλία του (Σάββατο 7/7) στην Βουλή, μίλησε για τρεις άξονες του υπουργείου. Όπως ανέφερε στην ομιλία του, στις προτεραιότητες του υπουργείου είναι και η επιτάχυνση διαδικασιών για την απόδοση ιθαγένειας σε ομογενείς.


Διαβάστε το απόσπασμα της ομιλίας του κ. Στυλιανίδη:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ & ΔΙΚΑΙΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τρίτος και καταληκτικός άξονας της προγραμματικής μας πολιτικής, είναι η Ανοιχτή, Δημοκρατική και Δίκαιη Κοινωνία.

Στη βάση αυτής της πολιτικής επιδιώκουμε:
Την εφαρμογή μιας σύγχρονης πολιτικής Ιθαγένειας, η οποία θα είναι απόλυτα εναρμονισμένη με το αυστηρότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο, ώστε να μην καθιστά την Ελλάδα “Αποθήκη ανθρώπινων Ψυχών”.


• Κατάλυση των γκέτο
• Καθιέρωση της αρχής ότι “ Έλληνας είναι ο μετέχων της ελληνικής Παιδείας”
Επιτάχυνση διαδικασιών για την απόδοση Ιθαγένειας σε ομογενείς.
• Προώθηση σύγχρονων πολιτικών ενσωμάτωσης για νόμιμους μετανάστες και επιθετικών πολιτικών επαναπροώθησης για τους παράνομους.

Ξεχωριστό πυλώνα για την πολιτική της ανοιχτής δημοκρατικής και δίκαιης κοινωνίας, αποτελεί η πολιτική της Γραμματείας Ισότητας, η οποία προωθεί οριζόντιες δράσεις και μέτρα για τη γυναικεία απασχόληση και επιχειρηματικότητα, την οικογενειακή και ατομική ζωή των γυναικών, τη συμμετοχή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων και την καταπολέμηση κάθε μορφής βίας εναντίον τους.

Τέλος, το ΥΠΕΣ επεξεργάζεται ειδικές πολιτικές ένταξης, τόσο για τους παλιννοστούντες Ποντίους, όσο και για τους τσιγγάνους ή τις μειονότητες, αξιοποιώντας και ευρωπαϊκούς πόρους.

από: himara.gr/blog